Pris

Ved oppdrag som Levangeradvokaten påtar seg, vil oppdraget, dersom ikke annet er avtalt, bli avregnet i henhold til medgått tid med fra kr. 1800,- til kr. 2200,- pr. time, med tillegg av 25% mva. Prisen avhenger av oppdragets art. Offentlig salærsats er pr i dag 1215,- kr med tillegg av 25% mva.

Dersom oppdraget dekkes av rettshjelpforsikring, avregnes egenandel til klienten etter samme timesats og i henhold til forsikringsvilkårene.

Klienter som mottar fri sakførsel (saker som går for domstolene), skal betale egenandel på 25%, men med et tak som fremgår av loven.

Ved førstegangskonsultasjon med inntil 1/2 timers varighet, beregnes fast salær i henhold til Advokatforeningens retningslinjer. Salæret utgjør i dag kr. 500,- med tillegg av 25% mva. Til sammen 625,- kroner.

I tillegg til ovennevnte priser kommer våre utlegg og alle offentlige avgifter og gebyr.
KONKURSPrisKONTAKTKompetanseMENNESKENEFORSIDE

Forside

Menneskene

Kontakt

Pris

Konkurs

Kompetanse

Trondheim / Malvik

Kontortid:
Mandag - torsdag08:00 - 16:00
Fredag08:00 - 15:00
Lørdag og søndagStengt
Postboks 233, 7601 Levanger
Kirkegata 46,
7600 Levanger
post@levangeradvokatene.no
(+47) 74 08 28 11