KONKURSPrisKONTAKTKompetanseMENNESKENEFORSIDE

Forside

Menneskene

Kontakt

Pris

Konkurs

Kompetanse

Trondheim / Malvik

Kompetanse

Straffesaker

Familiesaker

Forretningsjus

Eiendom

Annet

Straffesaker

Tre av våre advokater har lang erfaring og god kompetanse innen strafferetten, og tar forsvareroppdrag. Erlend Nilsen har en særlig kompetanse innen narkotika- og dopingsaker.

Grethe Gilstad bistår fornærmede i straffesaker og tar bistandsoppdrag. Hun har en særlig kompetanse knyttet til barn og strafferettslige tema.
Familiesaker: Foreldretvist og Barnevern

Alle våre advokater tar saker etter barneloven hvor foreldre ikke er enig om fast bosted og/eller samvær.
Ta kontakt med vårt kontor for nærmere informasjon. 

Vi har lang erfaring innen saker knyttet til barnevern og foreldretvist.  Som advokater innen barnerettslige
tema  er vi opptatt av etikk og høy juridisk kompetanse.
Kontakt:
Forretningsjus

Saker for forretningsklienter fordeles alltid etter en konkret vurdering. God dialog mellom klient og advokat er viktig, klienten avgjør hvilken advokat som er hovedkontakt. En forretningsklient har gjerne stor variasjon i type oppdrag og som forretningsklient vil du få råd om hvem mener har best kompetanse til å håndtere det aktuelle oppdraget.
Kontakt:
Eiendom

To av våre advokater driver med fast eiendom. Grethe Gilstad har meglerbevilgning og kan bistå ved salg av eiendom. Hun har også en særlig kompetanse innen tomtefeste. Per Ove Sørholt har en særlig kompetanse knyttet til avtaler og reklamasjoner innen fast eiendom. Trond Peder Nilsen har en særlig kompetanse innen entreprise.
Kontakt:
Annet

Levangeradvokatene tar et bredt spekter av saker. Vi fordeler sakene etter en vurdering av hvem som har best kompetanse innen aktuelle sak. Levangeradvokatene tar blant annet følgende saker:

Arv
Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
Erstatning
Helsesaker
Offentlig rettslig
Odel
Nav
Forvaltingsrett
Kontakt:
Kontakt:
Forsvareroppdrag
Om Levanger-advokatene

Advokatkontoret tilbyr juridiske tjenester og rådgivning innenfor de fleste rettsområder. Vi bistår både private og næringsdrivende innen både sivile og straffesaker.

Vårt mål er å gi alle klienter best mulig advokatbistand i den konkrete saken.

Vi samarbeider om saker og bruker vår kompetanse på en måte som sikrer våre klienter god kvalitet. Når vi får inn en ny sak foretar vi en vurdering av hvem som har best kompetanse til å bistå klienten. 

Vi holder til i en av de eldste bygårdene i Levanger sentrum - Kirkegata 46. Levangeradvokatene ble etablert i 1993 som en fortsettelse av advokat Per Boje Skogens praksis etablert 1976.
Bistandsadvokatoppdrag
Kontortid:
Mandag - torsdag08:00 - 16:00
Fredag08:00 - 15:00
Lørdag og søndagStengt
Postboks 233, 7601 Levanger
Kirkegata 46,
7600 Levanger
post@levangeradvokatene.no
(+47) 74 08 28 11